Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Reháková Oľga

Adresa: Kominárska 2 (budova DOPRAVOPROJEKT a.s.), 83104 Bratislava

Telefón: +421 911 330 737

Fax: -

Email: olga.rehakova@ske.sk

IČO: 37929887

Evidenčné číslo: 329

Zastupujúci exekútor: JUDr. Sobolovský Boris

Aktualizované dňa: 28.09. 2020