Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Adamcová Lucia

Adresa: Miletičova 21, 82108 Bratislava

Telefón: +421 2 555 74 009

Fax: +421 2 555 74 009

Email: lucia.adamcova@ske.sk

IČO: 42256101

Evidenčné číslo: 369

Zastupujúci exekútor: Mgr. Lupták Miroslav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020