Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Plšková Jana

Adresa: Letná 5, 83103 Bratislava

Telefón: 02/53637486

Fax: -

Email: jana.plskova@ske.sk

IČO: 42355877

Evidenčné číslo: 414

Zastupujúci exekútor: JUDr. Plško Branislav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020