Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: Mgr. Pinter Miroslav

Adresa: Bradáčova 7, 85286 Bratislava

Telefón: 02/62411160

Fax: 02/62411160

Email: miroslav.pinter@ske.sk

IČO: 31803679

Evidenčné číslo: 257

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mráz Jaroslav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020