Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Peltzner Tomáš

Adresa: Jakubovo námestie 15, 81109 Bratislava

Telefón: 02/52920372

Fax: 02/52920372

Email: tomas.peltzner@ske.sk

IČO: 35497335

Evidenčné číslo: 310

Zastupujúci exekútor: JUDr. Cibulková Hana

Aktualizované dňa: 28.09. 2020