Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Parrák Jozef

Adresa: Staromlynská 11, 82106 Bratislava

Telefón: 0904/621 780

Fax: -

Email: jozef.parrak@ske.sk

IČO: 35678925

Evidenčné číslo: 129

Zastupujúci exekútor: JUDr. Usačev Vladimír

Aktualizované dňa: 28.09. 2020