Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Ondrejková Andrea

Adresa: Na križovatkách 47, 82104 Bratislava

Telefón: 02/43423944

Fax: 02/43423944

Email: andrea.ondrejkova@ske.sk

IČO: 36068331

Evidenčné číslo: 207

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hermanovský Martin

Aktualizované dňa: 28.09. 2020