Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Nestor Ivan

Adresa: Haburská 49/A, 82101 Bratislava

Telefón: +421 2 44 64 55 47

Fax: +421 2 55 64 55 48

Email: ivan.nestor@ske.sk

IČO: 42133521

Evidenčné číslo: 327

Zastupujúci exekútor: JUDr. Krutý Rudolf PhD.

Aktualizované dňa: 28.09. 2020