Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Mráz Jaroslav

Adresa: Bosákova 7, 85104 Bratislava

Telefón: 02 5245 0292

Fax: 02 52442028

Email: jaroslav.mraz@ske.sk

IČO: 30791227

Evidenčné číslo: 225

Zastupujúci exekútor: JUDr. Laifer Stanislav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020