Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: Mgr. Michnica Marián

Adresa: Sartorisova 21, 82108 Bratislava

Telefón: 0911/864 766

Fax: -

Email: marian.michnica@ske.sk

IČO: 42355281

Evidenčné číslo: 410

Zastupujúci exekútor: Mgr. Michnicová Anna

Aktualizované dňa: 28.09. 2020