Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Lutter Ivan

Adresa: Longobardská 1301/27, 85110 Bratislava

Telefón: 4.21253E+11

Fax: 4.21253E+11

Email: ivan.lutter@ske.sk

IČO: 30799783

Evidenčné číslo: 296

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kuna Peter

Aktualizované dňa: 28.09. 2020