Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: Mgr. Lupták Miroslav

Adresa: Riečna 2, 81102 Bratislava

Telefón: 02/ 20 70 88 90

Fax: 02/ 20 70 88 90

Email: miroslav.luptak@ske.sk

IČO: 36076627

Evidenčné číslo: 393

Zastupujúci exekútor: JUDr. Adamcová Lucia

Aktualizované dňa: 28.09. 2020