Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Líška Kamil

Adresa: Grösslingova 62, 81109 Bratislava

Telefón: +421 2 54 63 06 54

Fax: +421 2 54 63 06 54

Email: kamil.liska@ske.sk

IČO: 42133572

Evidenčné číslo: 324

Zastupujúci exekútor: JUDr. Jakubec Ladislav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020