Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: Mgr. Bartková (rod.Budziňáková) Barbora

Adresa: Kozia 17, 81103 Bratislava

Telefón: 0901/711 610

Fax: -

Email: barbora.budzinakova@ske.sk

IČO: 42354862

Evidenčné číslo: 421

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kráčalík Pohovejová Ivana

Aktualizované dňa: 28.09. 2020