Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Laifer Stanislav

Adresa: Prievozská 14/A, 82109 Bratislava

Telefón: +421 2/58238231

Fax: +421 2/53416146

Email: stanislav.laifer@ske.sk

IČO: 31782868

Evidenčné číslo: 100

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mráz Jaroslav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020