Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Kubát Bohumil

Adresa: Šafárikovo nám. 4, 81102 Bratislava

Telefón: +421 2 5245 4641

Fax: +421 2 5245 4641

Email: bohumil.kubat@ske.sk

IČO: 42185084

Evidenčné číslo: 360

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kliment Peter

Aktualizované dňa: 28.09. 2020