Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Krutý Rudolf PhD.

Adresa: Záhradnícka 60, 82108 Bratislava

Telefón: 02/55646154, 02/55643440, 02/20907802, 02/55643436, 02/20907801

Fax: 02/55646155, tel : 02/55643442

Email: rudolf.kruty@ske.sk

IČO: 37929810

Evidenčné číslo: 313

Zastupujúci exekútor: JUDr. Nestor Ivan

Aktualizované dňa: 28.09. 2020