Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Baranay Peter

Adresa: Ventúrska 16, 811 01 Bratislava

Telefón: +421 2 38103546

Fax: -

Email: peter.baranay@ske.sk

IČO: 44955774

Evidenčné číslo: 362

Zastupujúci exekútor: Mgr. Krušina Petr

Aktualizované dňa: 28.09. 2020