Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Kráčalík Pohovejová Ivana

Adresa: Šarišská 6, 82109 Bratislava

Telefón: 0905/977 630, 02/43191638

Fax: -

Email: ivana.pohovejova@ske.sk

IČO: 42354820

Evidenčné číslo: 416

Zastupujúci exekútor: Mgr. Bartková (rod.Budziňáková) Barbora

Aktualizované dňa: 28.09. 2020