Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: Mgr. Banášová (Mištíková) Nina

Adresa: Zelinárska 6, 82108 Bratislava

Telefón: 948081604

Fax: -

Email: nina.mistikova@ske.sk

IČO: 42171547

Evidenčné číslo: 377

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kuna Peter

Aktualizované dňa: 28.09. 2020