Exekutorký úřad Bratislava 4

Exekútor: Mgr. Vozár Roman

Adresa: Karloveská 6C, P.O.Box 103, 84000 Bratislava 4

Telefón: 02/64285133

Fax: -

Email: roman.vozar@ske.sk

IČO: 30789095

Evidenčné číslo: 222

Zastupujúci exekútor: JUDr. Straka Jaroslav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020