Exekutorký úřad Bratislava 1

Exekútor: Mgr. Slopovská Angelika

Adresa: SNP 13, P.O.BOX 86, 81000 Bratislava 1

Telefón: 02 54648491

Fax: -

Email: angelika.slopovska@ske.sk

IČO: 50663496

Evidenčné číslo: 152

Zastupujúci exekútor: JUDr. Samec Libor

Aktualizované dňa: 28.09. 2020