Exekutorký úřad Banská Bystrica

Exekútor: JUDr. Kohút Peter

Adresa: Mičinská cesta 35, 97401 Banská Bystrica

Telefón: 048 4142042, 4147285

Fax: 048 4142042

Email: peter.kohut@ske.sk

IČO: 35657723

Evidenčné číslo: 83

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mičák Mário

Aktualizované dňa: 28.09. 2020