Exekutorký úřad Bánovce nad Bebravou

Exekútor: Mgr. Boorová Dzuriková Klaudia

Adresa: Mlynská 3, 95701 Bánovce nad Bebravou

Telefón: 038/530 08 50

Fax: 038/530 08 50

Email: klaudia.boorovadzurikova@ske.sk

IČO: 36128619

Evidenčné číslo: 228

Zastupujúci exekútor: JUDr. Babušková Ivona

Aktualizované dňa: 28.09. 2020