Exekútor Podešla Vladimír

Obvod: Senica

Adresa: V.P.Tótha č.30, 90501 Senica

Telefón: 034 6513179

Fax: 034 6513179

Email: vladimir.podesla@ske.sk

IČO: 34049231

Evidenčné číslo: 134

Zastupujúci exekútor: JUDr. Polák Ernest

Aktualizované dňa: 28.09. 2020