Exekútor Mgr. Šemperger Alexander

Obvod: Košice

Adresa: Žižkova 6, 04001 Košice

Telefón: 055 6770602

Fax: 055 6770602

Email: alexander.semperger@ske.sk

IČO: 35546930

Evidenčné číslo: 245

Zastupujúci exekútor: JUDr. Zahorjan Miroslav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020