Exekútor Mgr. Segľa Róbert

Obvod: Prešov

Adresa: Baštová 44, 08001 Prešov

Telefón: 051 7720745

Fax: -

Email: robert.segla@ske.sk

IČO: 37794680

Evidenčné číslo: 212

Zastupujúci exekútor: Mgr. Fekete Erik

Aktualizované dňa: 28.09. 2020