Exekútor Mgr. Petruška Martin

Obvod: Humenné

Adresa: Kukorelliho 1505/50, 06601 Humenné

Telefón: +421 57/788 08 50

Fax: +421 57/788 08 51

Email: martin.petruska@ske.sk

IČO: 37947613

Evidenčné číslo: 292

Zastupujúci exekútor: JUDr. Laclavíková Hildegarda

Aktualizované dňa: 28.09. 2020