Exekútor Mgr. Makita Ján

Obvod: Bratislava

Adresa: Bosákova 7, 85104 Bratislava

Telefón: 02 62525594,0948 090 498, 0948 834 644

Fax: -

Email: jan.makita@ske.sk

IČO: 30789958

Evidenčné číslo: 220

Zastupujúci exekútor: JUDr. Verešová Estera

Aktualizované dňa: 28.09. 2020