Exekútor Mgr. Krušina Petr

Obvod: Bratislava

Adresa: Lazaretská 2514/4, 81108 Bratislava

Telefón: +421 2 52635488

Fax: +421 2 52635488

Email: petr.krusina@ske.sk

IČO: 42173647

Evidenčné číslo: 361

Zastupujúci exekútor: JUDr. Baranay Peter

Aktualizované dňa: 28.09. 2020