Exekútor Mgr. Kriváň Drahomír

Obvod: Bratislava

Adresa: Záhradnícka 60, Bratislava 821 08

Telefón: 02/204 222 22

Fax: 02/204 222 21

Email: drahomir.krivan@ske.sk

IČO: 50918320

Evidenčné číslo: 211

Zastupujúci exekútor: JUDr. Zervan Mária

Aktualizované dňa: 28.09. 2020