Exekútor Mgr. Fekete Erik

Obvod: Prešov

Adresa: Puškinova 16, 08001 Prešov

Telefón: 051/7721184

Fax: 051/7721184

Email: erik.fekete@ske.sk

IČO: 37881141

Evidenčné číslo: 252

Zastupujúci exekútor: Mgr. Segľa Róbert

Aktualizované dňa: 28.09. 2020