Exekútor Mgr. Deák Jozef

Obvod: Banská Bystrica

Adresa: Horná 23, 97401 Banská Bystrica

Telefón: +421 48 471 7373

Fax: +421 48 471 7374

Email: jozef.deak@ske.sk

IČO: 42196477

Evidenčné číslo: 367

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ferenc Radovan

Aktualizované dňa: 28.09. 2020