Exekútor Mgr. Cipár Vladimír

Obvod: Bratislava

Adresa: Vazovova 9, 81107 Bratislava

Telefón: 0903 778 323

Fax: -

Email: vladimir.cipar@ske.sk

IČO: 36060577

Evidenčné číslo: 18

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mgr. Šovčíková Dana

Aktualizované dňa: 28.09. 2020