Exekútor JUDr. Zubaľ Burdová Michaela

Obvod: Humenné

Adresa: Štefánikova 18, 06601 Humenné

Telefón: 057/772 00 74

Fax: -

Email: michaela.zubalburdova@ske.sk

IČO: 34818456

Evidenčné číslo: 419

Zastupujúci exekútor: JUDr. Dulina Rudolf

Aktualizované dňa: 28.09. 2020