Exekútor JUDr. Zervan Mária

Obvod: Bratislava

Adresa: Záhradnícka 18, 81107 Bratislava

Telefón: 02 5564 9137-8

Fax: 02 5564 9139

Email: maria.zervanova@ske.sk

IČO: 31804888

Evidenčné číslo: 195

Zastupujúci exekútor: Mgr. Kriváň Drahomír

Aktualizované dňa: 28.09. 2020