Exekútor JUDr. Vatrtová Barbora

Obvod: Trnava

Adresa: Námestie SNP 3, 91701 Trnava

Telefón: 0948/18 19 20

Fax: -

Email: barbora.vatrtova@ske.sk

IČO: 42292549

Evidenčné číslo: 418

Zastupujúci exekútor: PhDr. Mgr. PhD. Ružarovský Jozef

Aktualizované dňa: 28.09. 2020