Exekútor JUDr. Usačev Vladimír

Obvod: Bratislava

Adresa: Lehotského 4, 81106 Bratislava

Telefón: 02 52625714,-15

Fax: 02 52625716

Email: vladimir.usacev@ske.sk

IČO: 31771963

Evidenčné číslo: 184

Zastupujúci exekútor: JUDr. Krutý Rudolf PhD.

Aktualizované dňa: 28.09. 2020