Exekútor JUDr. Tóthová Iveta

Obvod: Velký Krtíš

Adresa: Nemocničná 16, 99001 Velký Krtíš

Telefón: 047 4831736, 4911700

Fax: 047 4831318

Email: iveta.tothova@ske.sk

IČO: 35655666

Evidenčné číslo: 181

Zastupujúci exekútor: JUDr. Cimermanová Andrea

Aktualizované dňa: 28.09. 2020