Exekútor JUDr. Šujanová Marcela

Obvod: Považská Bystrica

Adresa: Nálepkova 346/1, 01701 Považská Bystrica

Telefón: 042 4321338

Fax: 042 4321581

Email: marcela.sujanova@ske.sk

IČO: 36124397

Evidenčné číslo: 221

Zastupujúci exekútor: Ing. Mgr. Hlucháňová Oľga

Aktualizované dňa: 28.09. 2020