Exekútor JUDr. Stodolová Soňa

Obvod: Nitra

Adresa: Kmeťková 25, 94901 Nitra

Telefón: 037 6514444

Fax: 037 6514444

Email: sona.stodolova@ske.sk

IČO: 34039741

Evidenčné číslo: 157

Zastupujúci exekútor: JUDr. PhD. Stodola Peter

Aktualizované dňa: 28.09. 2020