Exekútor JUDr. Šajánková Eva

Obvod: Skalica

Adresa: Ružová 63/5, 90901 Skalica

Telefón: +421 34/6941111

Fax: -

Email: eva.sajankova@ske.sk

IČO: 31194206

Evidenčné číslo: 386

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šajánek Pavel

Aktualizované dňa: 28.09. 2020