Exekútor JUDr. Ružeková Blanka

Obvod: Senica

Adresa: Fajnorova 1547/13, 90501 Senica

Telefón: 034/6516 950

Fax: 034/6516 950

Email: blanka.ruzekova@ske.sk

IČO: 36091677

Evidenčné číslo: 143

Zastupujúci exekútor: PhDr. Mgr. PhD. Ružarovský Jozef

Aktualizované dňa: 28.09. 2020