Exekútor JUDr. Rusnáková Eva

Obvod: Levice

Adresa: ul. Ľ. Štúra č. 29, 93401 Levice

Telefón: 0907 707 837

Fax: -

Email: eva.rusnakova@ske.sk

IČO: 42332915

Evidenčné číslo: 388

Zastupujúci exekútor: Mgr. Thomka Martin

Aktualizované dňa: 28.09. 2020