Exekútor JUDr. Popiková Mária

Obvod: Trebišov

Adresa: Šrobárova 3842/9, 07501 Trebišov

Telefón: 056 67 27 389

Fax: 056 67 27 389

Email: maria.popikova@ske.sk

IČO: 31296131

Evidenčné číslo: 137

Zastupujúci exekútor: JUDr. Vargová Marianna

Aktualizované dňa: 28.09. 2020