Exekútor JUDr. Polák Vladimír

Obvod: Myjava

Adresa: Hurbanova 643, 90701 Myjava

Telefón: 034 6216452

Fax: 034 6216452

Email: vladimir.polak@ske.sk

IČO: 34055665

Evidenčné číslo: 209

Zastupujúci exekútor: JUDr. Poláková Miroslava

Aktualizované dňa: 28.09. 2020