Exekútor JUDr. Polák Ivan Prerušenie výkonu funkcie

Obvod: Skalica

Adresa: Štúrova 4A, 90901 Skalica

Telefón: 0903 219 958

Fax: -

Email: ivan.polak@ske.sk

IČO: 41208374

Evidenčné číslo: 311

Zastupujúci exekútor: JUDr. Polák Ernest

Aktualizované dňa: 28.09. 2020