Exekútor JUDr. Plško Branislav

Obvod: Bratislava

Adresa: Letná 5, 83103 Bratislava

Telefón: 02/53637484, 02/53637485

Fax: -

Email: branislav.plsko@ske.sk

IČO: 31761925

Evidenčné číslo: 133

Zastupujúci exekútor: JUDr. Plšková Jana

Aktualizované dňa: 28.09. 2020