Exekútor JUDr. Petík Július

Obvod: Bratislava

Adresa: Nobelova ul č. 34, 83102 Bratislava

Telefón: +421905 652 513

Fax: -

Email: julius.petik@ske.sk

IČO: 31803121

Evidenčné číslo: 131

Zastupujúci exekútor: JUDr. Halás Pavel

Aktualizované dňa: 28.09. 2020