Exekútor JUDr. Papcunová Zuzana

Obvod: Košice

Adresa: Hlavná 68, 04001 Košice

Telefón: +421 55/644 3303

Fax: +421 55/644 3303

Email: zuzana.papcunova@ske.sk

IČO: 35551046

Evidenčné číslo: 256

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mazúr Michal

Aktualizované dňa: 28.09. 2020